Card de fidelitate

Incepand cu data de 01.07.2019, Regulamentul pentru programul de fidelitate derulat de catre Universal LeBig, Magazinul Unirii – Card Fidelitate – se va modifica, in concordanta cu prevederile legale. Va anuntam pe aceasta cale ca pentru a fi pus in aplicare noul Regulament, punctele adunate pana in prezent de catre participanti isi vor pierde valabiliatea in data de 30.04.2019, putand fi utilizate pana la aceasta data, inclusiv. Astfel, punctele ce vor fi adunate de catre posesorii de Card de Fidelitate incepand cu data de 01.07.2019, vor avea valabilitate doar in anul colectarii / dobandirii acestora.
Va multumim pentru intelegere!

 1. Organizatorul și regulamentul oficial al programului

 

1.1. Acest program de fidelitate este organizat și desfășurat de SC UNIVERSAL le BIG SRL, persoana juridica romana cu sediul social in Buzau, Str. Stadionului, mag 20, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J10/20/2000, CUI RO 12570196, cont bancar RO08BTRL01001202299358XX Banca Transilvania Buzau, denumită în continuare “Organizatorul” sau „Universal le Big”.

1.2. Participanţii la programul de fidelitate Card de Fidelitate (“Programul”) sunt obligaţi să respecte termenii și condiţiile prezentului Regulament de participare, denumit în continuare “Regulamentul Oficial”.

1.3. Regulamentul Oficial se află la dispoziţia oricărui participant la Program, pentru consultare, în toate Magazinele Universal le Big și pe website-ul www.lebig.ro.

 

 1. Definiții

 

2.1. “Puncte” – denumire dată recompensei primită de către clientul ce achiziţionează produse din Magazinele Universal le Big.

2.2. “Card de fidelitate” – cardul pe care se acumuleză Puncte ce pot fi folosite ulterior de către client.

2.3. Produse Participante – toate produsele aflate la comercializare în cadrul magazinelor Universal le BIG, cu excepţia produselor din tutun şi a produselor aflate în alte promoţii.

 

 1. Durata programului și aria de desfășurare

 

3.1. Programul se desfășoară în Magazinul Universal le BIG situat pe Bld Unirii, în cadrul orarului de funcţionare afişat la sediul acestuia şi în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2. Programul a fost lansat la data de 15 Iunie 2013 și are durată nedeterminată („Perioada Programului”) .

3.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea Programului. Înștiinţarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului va fi afișată cu cel puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare, în toate Magazinele Universal le BIG, într-un loc vizibil, și pe internet la adresa www.lebig.ro. În cazul modificării, Programul se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial, astfel cum va fi modificat.

3.4. Prezentul Program poate înceta, de asemenea, în cazul producerii unui eveniment care constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Program. În această situație, Organizatorul va aduce la cunoștința participanților  decizia încetării Programului prin afișarea pe website-ul Organizatorului www.lebig.ro precum și în Magazinul Universal le BIG în cel mai scurt timp cu putință.

3.5. Participantul se poate retrage oricând din Program prin solicitare scrisă transmisă prin:

 • Email la adresa office@lebig.ro.
 • Serviciu poștal/curierat la adresa Organizatorului, Buzau, Str. Stadionului, mag 20, judeţ Buzau, cu indicarea în antet/subiect că respectiva corespondență privește Programul de fidelitate

3.6. În cazul renunțării la Program, Organizatorul va proceda la anularea contului, iar toate beneficiile aferente contului, acumulate până la primirea solicitării de retragere din Program, vor fi pierdute.

 

 1. Condiţii de participare

 

4.1. Programul se adresează oricărui client al Magazinului Universal le BIG situat in Buzau, Bld Unirii  (“Clientul”) care deține un Card de fidelitate emis în condițiile menționate în Art. 6 al prezentului Regulament Oficial („Cardul” sau „Cardul de fidelitate UNIVERSAL LE BIG” și care achiziționează Produse Participante din Magazinele Universal le BIG în Perioada Programului și îndeplinește condițiile impuse în prezentul Regulament Oficial.

4.2. Poate participa la Program orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani, împliniți la data înrolării, cu domiciliul și/sau reședința în România.

4.3. Salariații Organizatorului, inclusiv cei implicați în organizarea și desfășurarea Programului, nu au dreptul de a participa la acest Program.

4.4. Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, fundaţiile, asociaţiile sau alte forme de organizare colectivă, nu au dreptul de a participa la Program.

4.5. Conturile, cardurile şi punctele sunt emise şi rămân proprietatea Organizatorului  pe toată perioada derulării Programului.

 

 1. Mecanismul programului “Card de Fidelitate”

 

5.1. Utilizarea Cardului de fidelitate UNIVERSAL LE BIG

5.1.1. Pentru a beneficia de avantajele Cardului de fidelitate UNIVERSAL LE BIG, Clientul este obligat să ofere spre scanare Cardul Puncte la casele de marcat înainte de scanarea produselor (în format fizic sau accesibil dintr-o aplicație pentru telefoane mobile/tablete, dedicată stocării, în format electronic, a cardurilor).

5.1.2. Cardul de Fidelitate trebuie scanat la fiecare cumpărătură efectuată în Magazinele Universal le BIG pentru a beneficia de reducerile acordate produselor oferite spre comercializare, precum și de orice alte beneficii aferente utilizării Cardului Puncte. Participanții sunt singurii responsabili pentru oferirea Cardului de fidelitate spre scanare la casele de marcat. Organizatorul nu va fi făcut responsabil pentru orice beneficiu nerealizat de către participanți că urmare a omisiunii acestora de a oferi spre scanare Cardul de fidelitate înainte de scanarea produselor achiziționate.

 

5.2. Beneficiile Programului

5.2.1. Pentru a fi recompensaţi cu Puncte, participanții la Program, vor trebui să achiziționeze din Magazinul Universal le BIG Produse Participante.

5.2.2. Se acumuleaza  Puncte de fidelitate la fiecare plata a cumparaturilor efectuate in cadrul magazinului UNIVERSAL le BIG in valoare de 2% din suma platita cu numerar, card bancar si bonuri de masa, la fiecare tranzactie (ex: la cumparaturi de 100 lei, se acumuleaza 2 Puncte). Punctele pot fi utilizate pentru plata cumparaturilor doar in cadrul magazinului Universal le BIG situat  pe Bld Unirii si doar pe parcursul anului in care au fost dobandite.  Nu se acorda puncte pentru sumele ce nu sunt achitate cu numerar, card bancar sau bonuri de masa.

5.2.3. Numărul de Puncte acordate pentru cumpărături poate varia pe parcursul Programului.

5.2.4. Punctele se acordă pentru achiziționarea oricărui Produs Participant.

5.2.5. Nu se acordă Puncte pentru produsele din tutun şi pentru produsele aflate în alte promoţii semnalizate ca atare la raft.

5.2.6. Universal le BIG poate organiza diverse campanii, concursuri, tombole pe perioade de timp determinate, pentru toți Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți determinate în conformitate cu politica comercială a Organizatorului.

5.2.7. Organizatorul poate acorda recompense sub formă de Puncte suplimentare, vouchere, cupoane, tichete cadou, produse, prețuri promoționale sau discounturi (procentuale sau fixe) pentru anumite produse sau categorii de produse, pe perioade de timp determinate, pentru toti Clienții sau pentru anumite segmente de Clienți determinate în conformitate cu politica comercială a Universal le BIG.

5.2.8. Un Client poate primi maxim 50 Puncte la o achiziţie.

5.2.9. Punctele acumulate pe Card pot fi folosiţi pentru plata direct la casele de marcat a produselor achiziţionate din magazinele Universal le BIG. Organizatorul poate decide oricând sistarea posibilităţii de plată cu Puncte, prin comunicarea deciziei în conformitate cu prevederile art. 3.3.

5.2.10. Organizatorul poate decide la un moment dat transformarea Punctelor acumulate pe Card, în vouchere/bonuri de cumpărături care vor fi expediate la ultima adresa specificată de Client în formularul de înscriere în Program sau formularul de actualizare date, după caz.

5.3. Un client poate folosi Cardul, în vederea acumulării de Puncte, de maxim 3 ori într-o zi; dacă se încearcă folosirea Cardului a 4-a oară în aceeaşi zi, Cardul va fi blocat. Pentru deblocarea acestuia Clientul se va adresa Serviciului Clienti sau pe e-mail la adresa office@lebig.ro.

5.4. Valoarea curentă de conversie este de 1 Punct = 1 Leu. Aceeaşi rată de conversie se păstrează şi în cazul plății cu Puncte din contul Cardului de fidelitate. Valoarea maximă pentru plata cu Puncte direct la casele de marcat, este de 100 Puncte pe un bon fiscal. Valabilitatea Punctelor este pana la sfarsitul anului calendaristic in care acestea au fost acumulate.

5.6. Dacă titularul Cardului returnează un produs, Punctele acumulate aferente acestui produs se anulează. Această regulă se aplică şi în cazul schimbului de produse.

5.7. Cardul de Fidelitate are valabilitate nelimitată. Prin excepţie, Cardul care nu a înregistrat nicio tranzacţie (acumulare sau plată cu Puncte) în Magazinul Universal le BIG, pe o perioadă de 2 ani, va fi anulat automat, fără notificare prealabilă a titularului şi fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi. Termenul de 2 ani curge de la data efectuării ultimei tranzacţii (acumulare sau plată cu Puncte). Punctele acumulate şi neutilizate până la data anulării Cardului, se anulează automat, fără notificare prealabilă a titularului, fără îndeplinirea niciunei alte formalităţi şi fără plata de către Organizator în favoarea titularului Cardului, a vreunei compensaţii/despăgubiri.

5.8. Cardurile, odată dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Posesorul Cardului de Fidelitate va pierde, de asemenea, dreptul de a beneficia de Punctele acumulate pe Card și orice alte beneficii atașate Cardului.

5.9. Utilizarea frauduloasă a Cardului Puncte duce la anularea acestuia și a Punctelor acumulate pe acesta.

5.10. Orice obiecţiune în ceea ce privește cuantumul Punctelor acumulate poate fi acceptată doar cu condiţia prezentării bonurilor fiscale primite cu ocazia efectuării cumpărării la care se referă obiecţiunea.

5.11. Punctele acumulate pe un cont al unui Participant nu sunt transferabile pe un altul, decat in cazul in care cardul este pierdut/ furat/ deteriorat (Art. 7).

5.12. Organizatorul îşi pastrează dreptul de a anula Punctele, voucherele  sau alte beneficii, dacă acordarea acestora s-a efectuat datorită unei erori.

 

 1. Folosirea cardului “Card de Fidelitate”

 

6.1. Fiecărui participant la Program i se deschide un cont client și primește ca urmare a înscrierii în Program un Card de Fideliate, aferent acestui cont.

6.2. Nu se percepe niciun comision de administrare a contului Cardului de Fideliatte.

6.3. Cardul de Fidelitate este disponibil Clienților care îndeplinesc condițiile de participare la Program (Art.4), în mod gratuit, pe loc, în Magazinul UNIVERSAL LE BIG participant la Program.

6.4. Pentru a intra în posesia unui Card de Fidelitate este necesar ca participantul să solicite Cardul de fidelitate de la casele de marcat din magazinul UNIVERSAL LE BIG. Odată cu Cardul, participantul primeşte şi un formular de înscriere în Program.

6.5. În plus, față de aceste variante de card, Organizatorul poate emite și alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor regulamente distincte.

6.6. Cardul de fidelitate se activează automat prin scanarea lui la casa de marcat, la o primă tranzacție efectuată cu acesta.

6.7. Pentru a beneficia integral de beneficiile Programului, Clienţii trebuie să completeze citeţ formularul de înscriere, cu datele sale personale reale reprezentate de nume și prenume, sex, data nașterii, semnătura, adresa poștală (județ, localitate, strada, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod poștal), numărul de telefon și adresa de email. Clientul trebuie să completeze toate câmpurile marcate ca obligatorii în formularul de înscriere.

6.8. Formularul nesemnat sau conţinând date incomplete este invalid, ceea ce atrage după sine imposibilitatea Clientului de a beneficia integral de avantajele participării la Program (de exemplu, campanii specifice destinate unor segmente de clienți).

6.9. Formularul de înscriere este disponibil:

(i) în magazinul UNIVERSAL LE BIG, numai împreună cu Cardul

(ii) pe pagina web a Organizatorului, în secţiunea Formular card de fidelitate

6.10. Formularul de înscriere complet conform art. 6.7. poate fi comunicat Organizatorului în una din următoarele modalităţi:

 • prin predare în magazinul UNIVERSAL LE BIG, şefului de magazin sau persoanei desemnate de acesta;
 • alte modalităţi, în măsura implementării şi comunicării acestora de către Organizator.

6.11. La predarea formularului de înscriere completat, Organizatorul poate solicita Clientului prezentarea unui act de identitate (cu fotografie, de preferat) sau un alt document pentru a confirma corectitudinea datelor înscrise în formularul de înscriere. Prin act de identitate sau alt document se poate înțelege carte de identitate, carnet de conducere, talon de pensii, pașaport etc. Nu se va reține nicio copie a actului de identitate al Clientului, solicitarea lor făcându-se doar în scop de verificare a datelor înscrise în formularul de înscriere.

6.12. Orice modificare ulterioară a datelor personale va trebui comunicată către Organizator, prin completarea unui formular de actualizare date disponibil în magazinul UNIVERSAL LE BIG;

6.13. Formularul de actualizare date, semnat şi completat cu datele personale actualizate trebuie transmis Organizatorului într-una din modalităţile prevăzute la art. 6.10.

6.14. Fiecare Client poate fi titularul unui singur Card de Fidelitate. În cazul în care un participant are mai mult de un Card Puncte, Organizatorul își rezervă dreptul de a dezactiva şi anula în orice moment oricare dintre Cardurile ulterioare ale titularului, cu pierderea de către Client a tuturor avantajelor aferente Cardului dezactivat/anulat.

6.15. Cardul de Fidelitate nu poate fi tranzacţionat, este personal şi netransmisibil.

6.16. Codul de bare printat pe Card este proprietatea Organizatorului, neputând fi replicat de orice altă persoana fizică ori juridică fără aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația aplicabilă.


 1. Cardurile deteriorate, pierdute sau furate

 

7.1. Dacă un Card s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, Organizatorul trebuie anunțat în cel mai scurt timp la office@lebig.ro. În caz contrar, Clientul își asumă orice pierdere/prejudiciu cauzat din utilizare ilegală a Cardului pierdut sau furat, inclusiv folosirea Punctelor acumulate până în acel moment în cont. Odată cu înștiințarea privind pierderea/furtul/deteriorarea Cardului, se vor comunica numele și prenumele, data nașterii, adresa și numărul de telefon și se va proceda la blocarea Contului, Cardul urmând să fie anulat.

7.2. Participantul trebuie să solicite eliberarea unui nou Card de Fidelitate pentru clienți fideli (conform Art. 6.4.). Odată cu emiterea noului Card, Clientului i se va crea un nou cont. Toate beneficiile acumulate pe contul aferent Cardului pierdut/furat/deteriorat se vor transfera pe noul cont, la solicitarea Clientului şi doar dacă  acesta a fost înscris în Program în conformitate cu prevederile art. 6.4., 6.7. şi 6.10. Pentru claritate, în situaţia în care Clientul a beneficiat doar parţial de beneficiile Programului, având un Card activ dar fără să fi furnizat date sale personale, beneficiile acumalate pe contul aferent Cardului pierdut/furat/deteriorat nu se vor transfera pe noul cont şi vor fi pierdute.

7.3. Transferul de Puncte de pe contul aferent Cardului pierdut/furat/deteriorat pe un alt cont aparţinând Clientului se realizează pe baza unei Cereri de transfer Puncte disponibilă în magazin. Cererea de transfer Puncte completată și semnată va putea fi predată în magazinul UNIVERSAL LE BIG, şefului de magazin sau persoanei desemnată de acesta, urmând ca în termen de 15zile (lucrătoare), Punctele sa fie transferate pe noul cont.

7.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite deteriorate/ilizibile.

7.5. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Programului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea şi desfăşurarea Programului, inclusiv de a modifica procedura de desfăşurare a acestuia.

7.6. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru pierderile ce rezultă din neglijenţa participanţilor de a păstra în condiţii de siguranţă informaţiile legate de Card.

 

 1. Protecţia datelor personale

 

8.1. Derularea Programului implică prelucrarea de către Organizatora datelor personale ale Clienților participanți la Program.

În vederea facilitării interacțiunii dintre Universal le BIG și persoanele vizate cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, Universal le BIG a desemnat o persoană care are atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal (responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, in continuare, „RPD”).

Datele de contact ale RPD sunt după cum urmează:

–                      sediul Universal le BIG: Municipiul Buzau, Str. Stadionului,mag 20, Judetul Buzau; pentru corespondență vă rugăm menționați în antet/subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal;

–                      adresă de email: dpo@lebig.ro;

–                      număr de telefon: 0731.035.064.

8.2. Datele personale prelucrate

Datele personale care pot fi prelucrate de către Universal le BIG ca urmare a colectării lor prin Program sunt cele furnizate in mod direct de Client: (i) nume și prenume, (ii) adresa poștală/domiciliul, inclusiv codul postal, (iii) număr de telefon, (iv) semnătura, (v) data nașterii, (vi) adresa de email, (vii) sex, precum și cele indirecte rezultate din utilizarea Cardului: (i) date privind comportamentul de consum (tipuri de produse achiziționate, suma cheltuită, frecvența de cumpărare, ora la care efectuează cumpărături), (ii) date de logare si geo-localizare (în programul informatic/aplicația Universal le BIG), (iii) număr de card Universal le BIG. Pot exista cazuri în care se va procesa fotografia, dacă a fost atașată contului creat.

8.3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor personale

Scopurile pentru care Universal le BIG poate prelucra datele personale menționate la pct. 8.2 sunt: (i) marketing, publicitate, promovarea serviciilor/portofoliului Universal le BIG, derularea programelor de fidelizare; (ii) marketing direct prin transmitere de comuncări comerciale electronice (inclusiv promoții, oferte, campanii promoționale, tombole) (iii)menținere și dezvoltare infrastructură IT și suport date pentru facilitarea desfășurării, dezvoltării și protejării activităților Universal le BIG și angajaților ei; (iv)verificarea, soluționarea plângerilor și reclamațiilor; (v) conformare legislativă și procedurală; (vi)protecția juridică a Universal le BIG și (vii) scopuri statistice.

Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri:

 • interesul legitim al Universal le BIG constând în promovarea față de clienții actuali și potențiali a bunurilor/serviciilor pe care Universal le BIG le vinde/prestează, în înțelegerea în care produse/bunuri sunt de interes pentru actuali și potențiali clienți și de a răspunde acestui interes, în a distinge tipuri de clienți și preferințele acestora;
 • interesul legitim al Universal le BIG constând în realizarea și implementarea unor programe și mecanisme de relaționare cu (potențiali) clienți, eficientizarea utilizării resurselor Universal le BIG, asigurarea securității informatice a Universal le BIG;
 • interesul legitim al Universal le BIG constând în îmbunătățirea serviciilor și bunurilor pe care Universal le BIG le oferă și prestează, în îmbunătățirea relației dintre Universal le BIG și (potențiali) clienți/(potențiali) parteneri de afaceri, precum și în îmbunătățirea imaginii Universal le BIG;
 • interesul legitim al Universal le BIG constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților Universal le BIG, inclusiv prin acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale;
 • consimțământul persoanei vizate pentru scopul transmiterii comunicărilor comerciale electronice (inclusiv promoții, oferte, campanii promoționale, tombole).

8.4. Destinatarii datelor personale

Datele personale prelucrate de către Universal le BIG pot fi transmise către:

 • entități care oferă servicii de relații publice, servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente;
 • entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing, servicii de analiză a comportamentului de consum prin achiziție de bunuri;
 • entități care prestează servicii de concepere/personalizare, producție carduri, comunicare carduri și/sau formulare, scrisori (incluzând personalizare formulare, împlicuire) către persoane indicate de Universal le BIG, manipulare, înregistrare taloane pentru campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare desfășurate de Universal le BIG;
 • entității/servicii care implică rețele de socializare, precum și entități care gestionează conturile Universal le BIG pe platforme de socializare;
 • entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță site www.lebig.ro, program informatic/aplicație Universal le BIG, sisteme IT;
 • entități care prestează servicii de realizare apeluri/transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje primite pe adresa office@lebig.ro, site-ul www.lebig.ro, comunicare răspuns la email-uri și mesaje,
 • parteneri de campanii promoționale;
 • consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic;
 • autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței);
 • alte entități care pot asigura respectarea intereselor, drepturilor și libertăților Universal le BIG ori pot oferi sprijin conex (de ex. executori judecătorești, notari publici, traducători);
 • entități din grup, entități affiliate, agenți.

8.5. Transferul datelor personale către terțe țări

Universal le BIG nu transmite în mod direct date personale către țări terțe (cărora nu li se aplică legislația Uniunii Europene). În ceea ce privește partenerii contractuali ai Universal le BIG, în situația în care acționează drept persoane împuternicite ale Universal le BIG, acestea au de asemenea obligația să nu transmită datele cu caracter personal către state terțe, decât în situația în care aceste state terțe prezintă garanții adecvate recunoscute la nivel european.

8.6. Durata de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Universal le BIG; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de identificare a momentului de colectare a unor date.

Universal le BIG urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

8.7. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal pot fi (i) imposibilitatea de a vă înrola în prezentul Program – în cazul în care nu furnizați datele personale reprezentate de nume și prenume, data nașterii, adresa poștală/domiciliu, numărul de telefon, adresa de email, semnătura (ii) imposibilitatea de a vă informa despre promoții, reduceri, campanii de fidelizare, campanii promoționale, loterii publicitare, evenimente în care este implicată Universal le BIG, alte informații despre activitatea Universal le BIG – în cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale reprezentate de numărul de telefon și adresa de email pentru scopul transmiterii comunicărilor electronice în scopuri de marketing direct (ex: trimiterea de newsletters)

8.8. Drepturile persoanelor vizate

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor personale și detaliate în Politica de protecție a datelor publicată pe site-ul www.Universal le BIG.ro.

În legătură cu aceste drepturi, vă puteți adresa Universal le BIG prin canalele indicate mai sus, la secțiunea aferentă responsabilului cu protecția datelor personale.

 

 1. Litigii

 

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 1. Dispoziţii finale

10.1. Prin participarea la acest Program, clienţii sunt de acord să respecte și să se conformeze termenelor și condiţiilor prezentului Regulament Oficial.

10.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament Oficial este declarată nulă, celelalte dispoziţii rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absenţa prevederilor declarate nule. În măsura posibilului, condiţiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

10.3. În cazul unei încălcări a prevederilor prezentului Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude din Program orice participant. Se exclud şi persoanele care se servesc de mijloace auxiliare nepermise sau care obţin altfel avantaje prin manipulare.

 

Prezentul Regulament Oficial modificat şi actualizat, intră în vigoare din data de 01 Iulie 2019.

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptarea politicii de utilizare a cookies. Află mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close