0338.401.468 office@lebig.ro Buzau, Bulevardul Stadionului nr. 48

Titlu proiect : „EXTINDEREA SISTEMULUI ERP PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII   S.C. UNIVERSAL LE BIG  S.R.L.”

 

Obiectiv:

Obiectivul general al  proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii economice la S.C.UNIVERSAL LE BIG S.R.L. pe piata comertului cu ridicata.

Pentru atingerea acestui obiectiv general s-a enuntat urmatorul obiectiv specific: cresterea gradului de valorificare al infrastructurii IT detinute in prezent de catre S.C. Universal Le Big S.R.L.

 • Extinderea sistemului ERP prin implementarea unui modul de relatii cu clientii, unui modul de gestiune a exporturilor  cat si a mijloacelor fixe, ce vor duce la o mai buna gestiune a clientilor, exporturilor si a mijloacelor fixe.
 • Achizitionarea de echipamente TIC si aplicatii software pentru depozite si punctele de lucru ale societatii, ceea ce va duce la informatizarea inalta a operatiunilor specifice si  va asigura o gestiune unitara, integrata a activitatilor respective la nivelul companiei.

Extinderea sistemului ERP mentionat in cadrul S.C. UNIVERSAL LE BIG S.R.L. va avea urmatoarele efecte:

 1. Cresterea vanzarilor, prin:
 • actualizarea gamei de produse  pe baza cunoasterii preferintelor  clientilor;
 • fidelizarea clientilor, avand la baza informatii si statistici privind obiceiurile de cumparare ale acestora;
 • organizarea unor programe promotionale avand la baza date bine fundamentate despre comportamentul consumatorilor si efectele de ordin financiar al acestora;
 • imbunatatirea gestiunii exporturilor, pe baza rapoartelor privind produsele cerute pe piata si cele ineficiente
 1. Reducerea cheltuielilor, prin:
 • planificarea integrală a resurselor întreprinderii avand la baza date actualizate cu privire la resursele umane, materiale, financiare si informationale;
 • reducerea cheltuielilor cu pregatirea operatorilor privind utilizarea diferitelor soft-uri specifice departamentului de contabilitate, vanzari, etc.
 • reducerea cheltuielilor si a consumurilor de hartie, ca urmare a schimbarii lucrului cu anumite documente de pe suport fizic pe suport electronic;
 • actualizarea in timp real prin intermediul telefonului mobil a bazei de date clienti;
 • obtinerea de informatii relevante in timp real in vederea luarii unor decizii de management fundamentate si oportune.

 

Indicatori realizare:

 

Indicatorii de realizare

 

 

 

(1)

Valoarea indicatorului stabilită în contract[1]

 

UM

(2)

Cantitate

(4)

Nr de persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice pers 40
Nr de utilizatori (individuali, firme, instituţii) ai aplicaţiilor informatice pers 40